Welkom

Welkom op de website van de Stichting Nederlandstalige Nascholing voor Dermatologie en Venereologie (SNNDV). Hier vindt u informatie over onze organisatie en onze wetenschappelijke vergaderingen.

De SNNDV is in 1993 opgericht ter bevordering van Nederlandstalige, praktijkgerichte nascholing van de Nederlandse en Vlaamse dermatoloog. Hiertoe organiseert de SNNDV elk jaar een themadag in het voorjaar en een tweedaagse nascholing in het najaar. Het bestuur van de SNNDV is samengesteld uit vier Vlaamse en vier Nederlandse bestuursleden met een mandaat van vier jaar. Maximaal twee bestuursleden per land zijn verbonden aan een academisch ziekenhuis. Het bestuur van de SNNDV bepaalt onafhankelijk het wetenschappelijke programma, de sprekers, de datum en de locatie voor deze nascholingsactiviteiten. Daarnaast ziet het bestuur toe op de publicatie van de teksten van de voordrachten van de nascholingsactiviteiten.

De SNNDV is een non-profit organisatie en vergaart sponsor- en inschrijfgelden om de kosten van de diverse activiteiten te dekken. We danken de hoofdsponsors van de SNNDV: AbbVie, Galderma, LEO Pharma, Pfizer, Janssen en Novartis.

We kunnen terugkijken op een geslaagde themadag ‘Psychodermatologie’, gehouden in Antwerpen op 18 maart 2017. De volgende nascholing zal gewijd zijn aan ‘Geriatrische Dermatologie’ en wordt gehouden in Utrecht op donderdag 9 en vrijdag 10 november 2017.

Namens het bestuur,

Colette van Hees
Voorzitter SNNDV